pocki: (AVPM - totally awesome)
pocki ([personal profile] pocki) wrote2011-11-24 02:08 am
Entry tags:

Etsy!

Remember this spring when I made jewellery and started selling that stuff on Etsy? Yeah, finally I've updated to better pictures and made more things!

More Lord of the Rings but also Mary Poppins, Alice in Wonderland and a few non geeky so to speak. Including teapots and instruments for certain people who requested that.
And I made earrings!

Under the cut you'll find previews of all of it.
The shop is here.
If you lovely flisters want to buy something (and can use Paypal or live in Sweden), just tell me and we will do it outside of Etsy (so I don't need to renew listings)


[identity profile] justmyb0nes.livejournal.com 2011-11-24 07:19 am (UTC)(link)
you are incredibly talented!

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-24 09:50 am (UTC)(link)
aw thanks sweetie!

[identity profile] sushisael.livejournal.com 2011-11-24 09:13 am (UTC)(link)
Paraplyet med regnet och valthornet - ja tack. Säg ett pris med frakt och vart jag ska föra över pengarna :P (du har god timing, löning idag)

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-24 09:51 am (UTC)(link)
en kombo eller båda halsbanden?

vad använder du för mail nu för tiden? Så skickar jag konto och grejs. Så lätt det är när man bor i Sverige XD

edit: och hur långa vill du ha dem btw?
Edited 2011-11-24 09:53 (UTC)

[identity profile] sushisael.livejournal.com 2011-11-24 10:35 am (UTC)(link)
jag använder sushisael@gmail.com! Och båda halsbanden.
Jag vet inte riktigt hur långa, men jag tycker om ganska långa halsband?

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-24 10:49 am (UTC)(link)
Righty!
Halsbandet med valthornet är nämligen snyggare ju kortare det är. Som det är nu så hamnar löven på mina nyckelben. Jag har löv för ett halsband till så gör ju ett nytt till dig :D

Vill du ha lobster eller toggle clasp? Eller ett av varje (som prototyperna)

Och jag tänkte kanske 200kr för båda?

[identity profile] sushisael.livejournal.com 2011-11-24 01:10 pm (UTC)(link)
Gör en längd som du tycker är bra, jag litar på dig ;D jag föredrar nog toggle clasp för jag är helt handikappad på att ta på mig halsband själv så de är enklare.

200 låter bra! jag för över strax (så fort jag orkar gå och hitta kortet), pengarna borde vara framme imorrn i vilket fall :)

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-24 01:14 pm (UTC)(link)
Will do!
Okej, då kör jag toggle på båda. Det är mycket lättare att knäppa indeed.


Jag litar på dig :D
Skickar iväg kuvertet imorgon (ge mig din addreeeeeeess)

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-24 01:52 pm (UTC)(link)
Och nu är båda halsbanden klara! :D

[identity profile] therru.livejournal.com 2011-11-24 07:43 pm (UTC)(link)
Åh, jag gillar paraplyet och regndropparna! Jättecoolt! Svärden och blodsdropparna är inte så o-coola de heller. :)

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-24 07:46 pm (UTC)(link)
Taaaaaack :D

[identity profile] squint13.livejournal.com 2011-11-26 06:11 pm (UTC)(link)
Oh, such pretty jewelry! :D And I like the name ^^

[identity profile] pnr.livejournal.com 2011-11-26 07:50 pm (UTC)(link)
thank you :D

haha, the name doesn't really fit though. Me and [livejournal.com profile] sushisael came up with it many many years ago and I ended up with two kinds of cloth tags with that name. So now I'm sticking to it as my design brand name or whatever. If I someday become serious about deigning things I'll probably change it since it sounds kinda quirky and cute and my aesthetic is I dunno, more elegant or whatever. Mostly.